Hoe kun je engagement bij studenten stimuleren

17 oktober 2019 | Vandaag heb ik een workshop Engagement van het lectoraat Studiesucces van hogeschool Inholland bij mogen wonen. De dingen die mij daarvan zijn bijgebleven, deel ik graag met jullie in dit artikel.

Waar wordt studiesucces door bepaald? Het lectoraat Studiesucces van hogeschool Inholland onderscheid twee verschillende pijlers die het studiesucces (mede) bepalen. Dat zijn engagement & studenten welzijn. Deze twee pijlers zijn tevens de onderzoeksrichtingen binnen dit lectoraat.

Engagement is een complex begrip om zowel te begrijpen, te meten maar de mate van engagement is wel te beïnvloedden. Engagement wordt door dit lectoraat gezien als een student of medewerker die zich geroepen voelt om steeds wat extra te doen. Iemand die engaged is, is creatiever, minder vaak ziek, daarnaast lijkt er een sterke relatie te zijn met welzijn, een engaged medewerker kan beter klantrelaties onderhouden én beschikt over meer teamspirit. Daarnaast zijn engaged medewerkers, loyaler aan het bedrijf. Voor het onderwijs geldt daarnaast dat engaged studenten minder uitvallen tijdens hun studie.

Het lectoraat voert op dit moment onderzoek uit naar de engagement van studenten binnen het onderwijs. De voorlopige resultaten vond ik al erg interessant.

Engagement binnen het onderwijs kan opgesplitst worden in:

1)     Betrokkenheid van studenten bij het curriculum

2)     Betrokkenheid van studenten bij de instelling/opleiding

De betrokkenheid van studenten varieert tussen opleidingen, voltijd-deeltijd opleidingen, en binnen vakken. Over het algemeen is de perceptie van docenten dat een kleine (ongeveer 20%) vaste kern aan studenten engaged is. Deze studenten doen ook het actiefst mee tijdens de les.

Engagement bij studenten stimuleren kan op twee fronten 1) binnen de opleiding op basis van het curriculum. Factoren die engagement stimuleren zijn het inzetten van activerende werkvormen en gebruik te maken van beroepsauthentieke opdrachten. Daarnaast lijkt een studieloopbaan programma een positief effect op de engagement te hebben. Vooral ook inspirerende docenten en medestudenten hebben een positieve invloed op de engagement. Er wordt door deze docenten en studenten positief klimaat/cultuur voor engagement gecreëerd. Inspraak is ook een ding. Hoe vaak betrekken wij studenten in onze onderwijs ontwikkeltrajecten? Juist, niet zo veel. En wat blijkt, studenten worden graag betrokken en ook dat heeft een positieve invloed op de engagement. En het tweede front: het stimuleren van engagement binnen de instelling/opleiding kun je stimuleren door het organiseren van sociale activiteiten, het versterken van de relatie tussen docent en student en studenten onderling. Hier leg ik dan weer de link met learning spaces: informele studieplekken kunnen namelijk ook een rol spelen in de versterking van de relatie tussen studenten. En collaborative learning spaces die activerende werkvormen faciliteren.

Kortom, engagement heeft een positieve invloed op het studiesucces van studenten. Het creëren van een klimaat waarin engagement wordt gestimuleerd, vraagt een bepaalde rol van docenten. En ook hierbij zien we de innovatiecurve waar ik eerder al over schreef, veranderingen doorvoeren zijn lastig en roepen ook regelmatig weerstand op.

Meer informatie over studiesucces: ga naar https://www.inholland.nl/onderzoek/onderzoekslijnen/studiesucces

Need Help? Chat with us