Trainingen

Er zijn verschillende trainingen waarvoor je Didactivate inschakelt. Ik zal enkele voorbeelden voor je uitlichten, maar de inhoud van de training kan volledig op jouw wensen afgestemd worden. Deze voorbeelden dienen vooral als inspiratie en om je een indicatie te geven van wat er allemaal mogelijk is. Ook de duur van de trainingen is bespreekbaar. 

De inzet van video in leertrajecten

Deze training wordt ingevuld op basis van jouw behoeften als opdrachtgever. Voorbeelden van onderwerpen die we kunnen behandelen zijn:

  • Welke vormen van video kunnen voor welke onderwijsdoeleinden worden ingezet?
  • Wat is de complexiteit van deze vormen van video?
  • Tips en tricks voor video in leertrajecten

Technische handelingen en didactische handreikingen versterken elkaar in deze training. We gaan hands-on aan de slag met het maken van kennisclips of screencasts. Het is ook mogelijk om bestaand materiaal te verbeteren. Doel van deze training is om instructievideo’s te maken die inzetbaar zijn voor asynchroon onderwijs. Daarnaast doe je kennis en ervaring op om kennisclips te maken en te ontwikkelen met inzet van daarvoor geschikte tools.

Het ontwerpen van activerend online en blended onderwijs

Ook deze training wordt op jouw wensen afgestemd. Mogelijk invullingen zijn:

  • Welke stappen doorloop je in een effectief blended onderwijsontwerp?
  • Wat is de rol van asynchroon en synchroon onderwijs en op welke manier kun je dit inrichten in een ideale blend?

Bij het eerste onderwerp worden de vijf fases van effectieve didactiek meegenomen. Voor beide invullingen worden diverse tips en aandachtspunten besproken die je tegenkomt of kunt inzetten om je online onderwijs te versterken. Dit levert een beredeneerde blended wave voor een onderwijsonderdeel op.

De inzet van online tools om je onderwijs te versterken en activeren

Op basis van jouw vraagstuk, kijken we hoe online tools jou kunnen helpen om studenten meer te activeren tijdens de lessen.

Student aan het roer – binding creëren

Deze training biedt inzicht in de mogelijkheden om jouw student meer aan het roer te zetten.