Synchroon online lessen activeren met tools

Online onderwijs ontwerpen is toch wel iets anders dan offline onderwijs ontwerpen. Ook in het studiejaar 2020-2021 zal online onderwijs een belangrijke rol spelen. Het activeren van je studenten is echter zowel on- als offline essentieel voor effectieve didactiek. In dit blog neem ik je mee in mijn favoriete tools voor het activeren van synchroon onderwijs. In eindig dit blog met een voorbeeld van een online lesontwerp. In een ander blog ga ik hier dieper op in.

Online zijn veel verschillende online tools te vinden die je voor synchroon en a-synchroon onderwijs kunt inzetten. Deze tools zijn gratis of betaald. Bij de gratis tools is vaak sprake van een ‘uitgeklede’ versie van de betaalde tool in de hoop dat de volledige versie op termijn door jou wordt aangeschaft. Houd bij het gebruik van deze tools rekening met de richtlijnen vanuit je eigen instelling. Het LMS systeem dat door jouw instelling wordt gebruikt, beschikt mogelijk over opties om ook tijdens een online college, werkvormen te faciliteren. Denk hierbij aan een quizfunctie, een inleverfunctie van opdrachten, een Wiki-pagina en dergelijken. Kijk eerst intern, voordat je externe tools inschakelt.

Aangezien een tool een middels is om een doel binnen je les te bereiken, is het van belang dat je eerst bedenkt wat je doel is, en op dat doel je werkvormen afstemt. Op basis van de gewenste werkvorm kun je daar een passende tool bij kiezen. Ik raad je aan om een repertoire van tools te ontwikkelen waar jij fijn mee werkt. Investeer tijd in het leren kennen van de betreffende tools en experimenteer hiermee. Studenten vinden het prettig wanneer jij dezelfde online tool vaker inzet. Beperk het aantal online tools dat je in één les inzet, of beperk het aantal tools dat je in een lessenreeks gebruikt, anders is het cognitief te belastend voor de studenten.

Mijn repertoire aan tools, wisselt periodiek door ervaringen en kennis die ik opdoe met weer nieuwe tools en natuurlijk het doel dat ik ermee wil bereiken. Mijn favoriete tools deel ik op in drie categorieen:

  1. Brainstorming
  2. Quizzen & Polls
  3. Delen van documenten en links

1 Brainstorming

Brainstorming, posters plakken, werken met een gedeeld whiteboard zijn werkvormen waar ik veelvuldig gebruik van maak omdat ik vind dat het de studenten, mits juist ingezet, aanzet tot diepgaand nadenken en de mogelijkheid biedt om van de visie, kennis of ervaring van de medestudenten te leren.

Miro

Miro is een whiteboard tool waarbinnen je met secties kunt werken en gemakkelijk post-it sessies kunt organiseren. Het fijne van Miro vind ik dat je hier heel prettig real-time, dus tijdens je les, met studenten in kunt werken. Je kunt je whiteboard in secties inrichten waardoor je het overzicht niet verliest en ook vanuit je whiteboard presenteren. Het is een stabiel systeem dat niet hapert. Door de vele mogelijkheden binnen Miro, kost het je eigen maken van dit programma wel wat tijd. Ik gebruik Miro voor online brownpaper sessies met brainstorming.  Ik creëer op basis van zakelijk tekenen, templates waarmee ik met studenten of docenten aan de slag ga. Miro is een whiteboard tool waarbij je in de gratis versie de beschikking hebt over drie whiteboard’s. Na gebruik kun je een whiteboard weggooien (nadat je hiervan een PDF hebt gemaakt om te bewaren) en opnieuw inrichten. De betaalde variant beschikt over meer opties. 

Door computer gegenereerde alternatieve tekst:
Veel blended 
onderwijs 
gastcolleges 
voortaan op 
afstand 
Geen toetse n 
gen e rieke 
presentaties 
instellings bre

 

MS Whiteboard

Binnen het MS office pakket, is ook een whiteboard beschikbaar. Ik vind dit whiteboard laagdrempelig en gebruik dit whiteboard echt als een whiteboard. Met mijn pen maak ik aantekeningen of visualiseer ik begrippen of theorie. Mijn snelle krabbels, begeleiden studenten in hun denkproces. Na de sessie maak ik een PDF van mijn whiteboard. Aan het eind van de online les, ziet mijn whiteboard er niet gestructureerd uit maar heeft wel zijn doel gediend–> dat geldt ook voor mijn whiteboard wanneer ik dat in een face-to-face sessie gebruik overigens.  Voor studenten die de les hebben bijgewoond, kan de pdf van dit whiteboard als een advanced organiser fungeren bij de bestudering van het materiaal voor een toets.

Door computer gegenereerde alternatieve tekst:
12- —

 

2 Quizzes en Polls

Mentimeter

Mentimeter is een online tool waarbij je real-time studenten vragen kunt stellen en meteen de antwoorden ziet verschijnen. Je hebt de keuze uit verschillende vraagtypes. Mentimeter is een visueel aantrekkelijke tool dat antwoorden in diagrammen weergeeft. Je kunt deze tool uitstekend inzetten om de mening van studenten op een bepaald vlak te inventariseren, een gezamenlijke word-cloud te maken naar aanleiding van een openvraag, en om een poll of peiling houden. Middels een link kunnen studenten toegang krijgen. Mentimeter is een online tool waarbij je in de gratis variant de beschikking hebt over een ‘uitgeklede’ versie waarin je bent beperkt in de soort en aantal vragen in relatie tot de betaalde variant.

Door computer gegenereerde alternatieve tekst:
HEB JE JE VOORBEREID? 
28 
Ja 
35 
Een beetje 
5 
Nee

 

3. Delen van documenten en links

Padlet

Een padlet is een online ‘muur’ waar je studenten links, plaatjes, documenten of antwoorden op laat plaatsen. Andere studenten kunnen op de ‘posts’ reageren met een duim, reactie of sterren wanneer je dat hebt ingeschakeld. Met een Padlet kun je o.a. peer-feedback organiseren. Om de effectiviteit van de feedback te verhogen, kun je als docent feedbackcriteria op het bord plaatsen.

Door computer gegenereerde alternatieve tekst:
Estella + 9 • Emaanden 
Upload een afbeelding die jij associeert met wat je uit deze cursus wilt halen. 
patius_denhollander 8 maanden 
Tkest 
Voeg comment toe 
Anoniem 8 maanden 
Voeg comment toe 
8 maanden 
Paulus 
Voeg comment toe 
Anoriern B maandel 
Voeg comment toe 
Anoniern B maandel

Online lesontwerp

Het is van belang stil te staan bij de vraag of je de onderwijsdoelen (deels) a-synchroon kunt organiseren. Theoretische kennisoverdracht en online quizzen lenen zich bijvoorbeeld uitstekend om a-synchroon te organiseren. In onderstaand voorbeeld is een online lesontwerp in een wavemodel opgenomen.

Door computer gegenereerde alternatieve tekst:
Asynchroon

Voorbereiding

De student gaat in de LMS (bijvoorbeeld Moodle) naar de course van het vak. Daar gebruikt hij een link naar een MS Stream kennisclip die hem de theoretische kennis over onderwerp X meegeeft. Hij bestudeerd de infographic die de docent in Canva over onderwerp Y heeft gemaakt. Vervolgens maakt hij een online quiz in Mentimeter waarin hij de theoretische kennis uit de kennisclip en de infographic verwerkt.

Contacttijd

De docent start het online college door de resultaten van de online quiz te bekijken op onderwerp en stelt een aantal verdiepende vragen over de onderwerpen waar over het algemeen wat minder goed op is gescoord. De docent stimuleert daarin ook peer-interactie. De docent maakt aantekeningen in MS Whiteboard.

De docent laat de studenten in tweetallen een opdracht uitvoeren over onderwerp X en de studenten moeten daar Miro voor gebruiken. De docent heeft in Miro al een template klaargezet.

De docent vraag aan de hand van de opdrachten in Miro, de studenten aan te geven welk van de opdrachten voldoen aan de beoordelingscriteria die in de LMS (Moodle) zijn gegeven. Hieruit volgt een ranglijst die de docent bespreekt en waarbij de docent de studenten om input vraagt.

De laatste tien minuten van de les is ingericht in Padlet waarin de studenten hun vraag anoniem kunnen posten. De docent beantwoord deze vragen samen met de studenten.

Wil je meer weten? Neem dan contact met me op.

Need Help? Chat with us