Alle hens aan dek!

We zetten in het onderwijs op dit moment alle zeilen bij om onze studenten van online onderwijs te kunnen voorzien. Dat betekent werkdagen van 12 tot soms zelfs 16 uur. Weekeind, avond en dag zijn deze week ongemerkt in elkaar overgelopen. De eerste golf van het online krijgen van onze collega’s is in volle gang. Het is geweldig om te zien hoe docenten vertrouwen krijgen in het eigen kunnen en de techniek van online lesgeven. Wij (Crisisteam) Inholland Online Onderwijs Ondersteuning, zijn druk bezig om ‘reddingsboeien’ aan onze collega’s uit te reiken. We zijn nu gestart met het ombouwen van deze ‘reddingsboeien’ naar trajecten om onze collega’s te leren zwemmen met bandjes. Die tijdelijke bandjes, die worden uitgedacht en ontwikkeld in de vorm van instructiematerialen. In plaats van een hoorcollege online in een MS teams omgeving te zenden, denken we na over de beredeneerde inzet van ICT. Het onderwijs zoals we dat hebben ontwikkeld, is per definitie niet ontworpen om in volledige online vorm uitgevoerd te worden. Wanneer deze situatie langer duurt, is het zaak dat er rekening wordt gehouden met een aantal factoren. We gaan docenten stimuleren om na te denken over meerdere onderdelen van hun onderwijs. Synchroon vs a-synchroon onderwijs de inzet van video en activerende online werkvormen met de inzet van ons LMS systeem Moodle.

Het volgen van online onderwijs heeft beperkingen. Beperkingen waar we ons deze week niet mee bezig hebben gehouden omdat het online krijgen van onze collega’s, zodat onze studenten onderwijs konden ontvangen, prioriteit had; op een laagdrempelige manier digivaardige en digi-nietvaardige docenten ondersteunen in hun online route. Echter, wanneer we met het rooster zoals dat nu is georganiseerd met oog op face to face onderwijs, blijven werken in de huidige vorm, zijn we niet optimaal productief. Voor zowel student als docent is het belastend om de lessen die voor een hoorcollege zijn ontwikkeld, online uit te voeren. Voor studenten is deze manier van onderwijs nieuw, evenals voor docenten. Ik ervaar dat de opkomst van de studenten wisselend is. Mogelijk veroorzaakt door onwennigheid. Daarnaast heb ik ervaren dat de capaciteit van de software die ik voor het online onderwijs inzet, wordt overvraagd. MS teams wordt op dit moment door veel instellingen in grote mate ingezet en ook Microsoft moet opschalen om aan onze vraag te voldoen, wat we merken in beperkingen in de functionaliteiten zoals foutmeldingen in het gebruik van een whiteboardfunctie of vastlopers wanneer iedereen zijn video streamt. Het ontwikkelen van a-synchrone onderwijsactiviteiten, waarbij we bij voorkeur kennisclips ondersteund met activerende online werkvormen inzetten, met bijvoorbeeld een terugkoppeling in een online college, is een voorbeeld van een effectieve manier van online onderwijs bieden. Volgende week geef ik mijn tweedejaars studenten voor het vak ‘onderzoek’ een oefencasustoets. Ik geef dit college aan 80 tweedejaars studenten op hetzelfde moment via MS teams. Ik start het college met het uitspreken van de doelen van het college, de activiteiten die we gaan oppakken en een tijdsschema. Ik deel met hen de formatieve toets in de chatfunctie. De studenten gaan vervolgens, buiten de MS teams omgeving om, aan de slag met het maken van een formatieve casustoets die representatief is voor de werkelijke toets en hen hierop voorbereid. Na 45 minuten komen de studenten terug in de online omgeving. We bespreken de diverse vragen waarbij een aantal studenten hun uitwerkingen op het scherm delen en van peer- en expertfeedback voorzien krijgen.

 Maak van een crisis een kans hoor ik regelmatig om mij heen. Ik kan mij hierin vinden. De aanleiding is treurig, maar ik ben ervan overtuigd dat we hier sterker uit gaan komen. Ik geniet er enorm van om te zien hoe hard en gemotiveerd al mijn collega’s van het (crisis) Ondersteuningsteam online onderwijs van Hogeschool Inholland aan het werk zijn. Aan het werk om stappen te zetten die onze docenten voorzien van handvatten om het onderwijs online aan te bieden. Ik heb deze week onwijs veel geleerd als teamlead instructie, training en naslagwerk van dit ondersteuningsteam. We gaan nu de transformatie in naar didactisch beredeneerde inzet van ICT. Samen gaan we deze klus klaren. Samen komen we hier sterker uit.

#learningspaces #innovatie #onlineonderwijs

Need Help? Chat with us