Visie op (blended) onderwijs

Blended learning is onderdeel van de visie op leren. Het doel van blended learning is het beredeneerd inzetten van synchroon (Contactmoment docent en studenten)  en asynchroon (buiten de les, huiswerk) onderwijs met inzet van ICT om het leren te stimuleren. Echter, blended learning kan op verschillende manieren worden ingezet. Het kiezen van het juiste pad voor jouw organisatie is essentieel voor een succesvolle innovatie van de opleidingen, waarbij de ideale blend wordt gevonden.  Welke kant willen we op? Wat vinden we essentieel? Welke ideeën hersen er over leren? Welke waarden vinden we belangrijk? Het belangrijke van een visie is dat deze wordt gedragen door de docenten.

Een visie bepaal met een aantal actoren binnen de instelling, waarna input wordt opgehaald voor een breed draagvlak. 

Neem contact met me op om de mogelijkheden door te spreken.

 

Audit blended learning

 In dit traject onderzoeken we of het pad dat nu is uitgestippeld voor het uitdragen van de visie op (blended) onderwijs, aanpassing behoeft. Met de aanbevelingen kun je concreet aan de slag.  

  • Waar staan we op dit moment ten opzichte van ons instellingsdoel m.b.t. de kwaliteit van ons onderwijs en blended learning?
  • Zijn we met met de juiste dingen bezig?
  • Wat is onze volgende stap?
Neem contact met me op om de mogelijkheden door te spreken.
 
Need Help? Chat with us